14czer.

Grono Pedagogiczne

Dyrekcja szkoły:

# mgr Jan Jamiński - informatyka, nauczyciel dyplomowany, dyrektor szkoły


# mgr Małgorzata Bernard - matematyka, informatyka, nauczyciel dyplomowany, zastępca dyrektora szkoły


Grono pedagogiczne:

# mgr Aleksandra Schierle - Jamińska - wychowanie przedszkolne, muzyka, plastyka nauczyciel dyplomowany


# mgr Anna Wojciechowska - Mielnik - wychowanie przedszkolne, muzyka, plastyka, nauczyciel mianowany


# mgr Jolanta Błażków - nauczanie wczesnoszkolne, nauczyciel dyplomowany


# mgr Danuta Łozowicka - nauczanie zintegrowane, nauczyciel mianowany


# mgr Katarzyna Pszon - nauczanie zintegrowane, nauczyciel dyplomowany


# mgr Anna Szeremeta - nauczanie zintegrowane, nauczyciel dyplomowany


# mgr Czesława Tkacz - nauczanie wczesnoszkolne, nauczyciel dyplomowany


# mgr Bogumiła Wyrzykowska - nauczanie zintegrowane, nauczyciel dyplomowany


# mgr/lic. Paweł Adamus - religia, nauczyciel dyplomowany


# mgr Aleksandra Białowąs-Jezierska - język angielski, nauczyciel kontraktowy


# mgr Krzysztof Drzymała - technika, informatyka, nauczyciel dyplomowany


# mgr Janusz Fajfur - religia, nauczyciel dyplomowany


# mgr Agnieszka Gajos - opiekun Świetlicy, nauczanie indywidualne, nauczyciel mianowany


# Piotr Gazdowicz - wychowanie fizyczne, nauczyciel mianowany


# mgr Krystyna Kastelik - język polski, nauczyciel dyplomowany


# Anna Kurowska - pedagog szkolny, opiekun Świetlicy, nauczyciel kontraktowy


# mgr Sebastian Lach - wychowanie fizyczne, nauczyciel mianowany


# mgr Eugenia Przedwojewska - przyroda, geografia, przygotowanie do życia w rodzinie, Ścieżka ekologiczna


# mgr Marzena Smoter - opiekun świetlicy, nauczyciel mianowany


# mgr Joanna Wiśniowska - historia i społeczeństwo, wos, nauczyciel dyplomowany


# mgr Marek Błoch - wychowanie fizyczne , nauczyciel dyplomowany


# mgr Anna Dworak - język angielski , nauczyciel mianowany


# mgr Liliana Gasiorek - język polski , nauczyciel dyplomowany


# mgr Piotr Grajeta - chemia , biologia , nauczanie indywidualne , nauczyciel dyplomowany


# mgr Anna Swierczynska - matematyka, fizyka, nauczyciel mianowany


# mgr Bogumiła Czernal - bibliotekarz, nauczyciel dyplomowany [ urlop zdrowotny]


# mgr Iwona Pawlak - język polski, historia i społeczeństwo, plastyka, muzyka, nauczyciel dyplomowany


# mgr Kamila Wiewióra - język niemiecki, nauczyciel kontraktowy


Administracja Szkoły

Barbara Jadzyn - Sekretarz Szkoły


Benedykt Wąsik - Intendent