20wrześ.

Witamy na naszej stronie

image

Pedagog Szkolny:

Plan pracy pedagoga szkolnego:

Anna Kurowska służy radą i pomocą wszystkim uczniom Publicznego Zespołu Szkół w Jędrzejowie oraz ich rodzicom .

Godziny pracy :

poniedziałek 8.00 - 11.00
wtorek 8.00 - 10.30
środa 9.00 - 11.00
czwartek 9.00 - 11.30


Biblioteka:

Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum w Jędrzejowie oraz mieszkańcy gminy Grodków . Biblioteka udostępnia książki i inne źródła informacji , różnorodne pod względem treści , na miejsu i na zewnątrz biblioteki . Biblioteka gromadzi również podręczniki , pomoce naukowe i materiały metodyczne .

Godziny pracy :

poniedziałek 8.00 - 13.30
wtorek 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 13.30
czwartek 9.00 - 15.00
piątek 8.00 - 13.00


30.03.2010 r. czterech uczniów z kl. IV wzięło udział w konkursie 'Czy znasz dzieje Grodkowa'? zorganizowanym przez Miejska i Gminna Bibliotekę Publiczna w Grodkowie. Udział w konkursie poprzedzony był sprawdzeniem wiedzy na temat Grodkowa i wytypowaniem najlepszych: Julii Pszon, Patrycji Bednarz, Michała Czapkowskiego i Bartosza Rusina. Uczestnicy konkursu swietnie się bawili, nie było przegranych. Sam udział w konkursie był wielka wygrana i zdobyciem nowych wiadomosci. Wszyscy uczniowie otrzymali piękne nagrody w postaci ksiażek i gadżetów. Sponsorem nagród był tradycyjnie Dom Współpracy Polsko- Niemieckiej w Opolu. Podczas konkursu dzieci miały okazję spotkać się z panem Bolesławem Tokarem- filatelistš, byłym naczelnikiem poczty w Grodkowie, który zapoznał dzieci ze swoja kolekcją stempli i kartek pocztowych sprzed okresu znaczkowego.

Czytelnictwo w I semestrze

Najlepsze klasy pod względem czytelnictwa w Zespole Szkół:

kl. Ia- srednia na ucznia 11,6
kl. IIb- srednia na ucznia 7,7
kl. IG- srednia na ucznia 7,3
Koło Plastyczne Dodatkowa forma zajęc prowadzona w bibliotece jest koło plastyczne na które uczęszczaja uczniowie z kl. 0b, VI, IIaG. Celem nadrzednym pracy koła jest rozbudzanie i rozwijanie wrażliwosci estetycznej i moralnej ucznia oraz jego indywidualnych zdolnosci twórczych. Członkowie kola biora aktywny udzial w życiu kulturalnym i artystycznym szkoły (np. pomoc w tworzeniu dekoracji na 35-lecie szkoły, na Jasełka, współpraca z Teatrem Sopelki ).

Projekt

W naszej bibliotece od kwietnia do pazdziernika będzie realizowany projekt - O ksiażce uczymy się od najlepszych. Projekt ten będzie realizowany w ramach Programu Wydarzenia artystyczne - Priorytet 4. Literatura, na który dofinansowanie otrzymała MiGBP w Grodkowie. Celem projektu jest popularyzacja wybitnej, współczesnej i klasycznej, polskiej, ilustrowanej literatury dla dzieci i młodziezy. W ramach projektu na spotkania z naszymi czytelnikami zostana zaproszone autorki i ilustratorki: Kalina Jerzykowska, Joanna Zagner-Kołat i Beata Ostrowicka, a studenci z Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego przeprowadzš warsztaty plastyczne.


Świetlica:

Ze świetlicy szkolnej korzystają wszyscy uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych . Wychowawcy zapewniają opiekę uczniom przed rozpoczeciem zajęć i po lekcjach podczas oczekiwania na odwozy . Świetlica szkolna dysponuje dwoma pomieszczeniami , w tym salą zabaw przystosowaną dla najmłodszych dzieci . W świetlicy organizowane są m.in. zajęcia plastyczne , muzyczne i ruchowe . Uczniowie otrzymują równierz pomoc w nauce i odrabianiu zadań domowych .

Godziny pracy :

poniedziałek - czwartek 7.00 - 15.00
piątek 7.00 - 14.00