27wrześ.

Teatr Sopelki

image

Kilka słów o teatrze :

Główną koncepcją działającego w naszej szkole teatru "Sopelki" jest wprowadzenie dzieci w świat wartości teatralnych i ułatwienie im zrozumienia języka tej dziedziny sztuki. W zajęciach teatralnych uczestniczą dzieci z klas II, IV, V b i II b gimnazjum. Założeniem pracy z tą grupą uczniów jest dobór treści, tematyka, niekonwencjonalne metody i formy pracy, które mają uatrakcyjnić proces edukacji dziecka. Zajęcia teatralne dostarczają dzieciom wiele radości, głębokiego przeżycia i bogactwa różnorodnych form ekspresji związanych z aktywnym udziałem w tworzeniu spektakli, odpoczynek od zajęć szkolnych i sposób na miłe spędzenie czasu. Uczestnictwo dzieci w zajęciach teatralnych ma na celu wzbogacenie języka dzieci, poprawę dykcji i siły głosu. Aktorzy nabywają umiejętności mówienia i poruszania się po scenie. W czasie zajęć i występów dzieci przełamują różnorodne zahamowania, lęki i stresy, zaspakajają potrzebę uznania i poczucia własnej wartości. Uczą się współżycia w społeczności teatralnej, kreatywności i odpowiedzialności zespołowej. Mają możliwość rozwijania aktywności twórczej poprzez współuczestniczenie w tworzeniu programów artystycznych, inscenizacji, wystaw, kostiumów i scenografii. Uczniowie godnie reprezentują szkołę podczas występów okolicznościowych w szkole i w środowisku lokalnym. Biorą udział w powiatowych i wojewódzkich festiwalach teatralnych. W ubiegłym roku szkolnych obchodziliśmy X-lecie działalności naszego teatru, które uczciliśmy przygotowaniem wystawy związanej z artystycznym dorobkiem teatru " Sopelki ".

Nasze osiągnięcia :

2000 rok :

# I miejsce w X Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Kolędniczych i Kolędujących w Grodkowie
# I miejsce w VII Festiwalu Twórczości Artystycznej Dzieci w Grodkowie - przedstawienie pt. "Kopciuszek"

2001 rok :

# Wyróżnienie w XI Przeglądzie Zespołów Kolędniczych i Kolędujących w Grodkowie
# II miejsce w VIII Festiwalu Twórczości Artystycznej Dzieci w Grodkowie - przedstawienie pt. "Calineczka"

2002 rok:

# Zdobycie Złotej Gwiazdy w XII Przeglądzie Zespołów Kolędniczych i Kolędujących w Grodkowie
# I miejsce w IX Powiatowym Festiwalu Twórczości Artystycznej Dzieci w Grodkowie - przedstawienie pt. "Niech zapłonie znicz pokoju"
# Wyróżnienie nagrodą pieniężną w XIX Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Teatralnych w Oleśnie za udaną próbę stworzenia widowiska historycznego
# Występ teatru Sopelki w Mikołajkowych Spotkaniach Teatralnych w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora im. A. Smolki w Opolu

2003 rok:

# Udział teatru w "Plebiscycie na sportowca - ucznia Opolszczyzny"
# Przygotowanie obchodów Gminnej Inauguracji Dni Olimpijczyka
# II miejsce w X Powiatowym Przeglądzie Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży w Grodkowie- przedstawienie "Co jest ważne w naszym świecie"
# Występy w XIX Ogólnopolskich Igrzyskach Olimpijskich w Kościerzycach

2004 rok:

# Zdobycie Nagrody Burmistrza w XI Powiatowym Przeglądzie Zespołów Kolędniczych i Kolędujących w Grodkowie
# III miejsce w XI Powiatowym Przeglądzie Działalności Artystycznej Dzieci i Młodzieży w Grodkowie- przedstawienie pt. "Królowa Śniegu"
# Wyróżnienie nagrodą pieniężną w Wojewódzkim Przeglądzie Amatorskich Zespołów Lalkarskich w Strzelcach Opolskich

2005 rok:

# II miejsce w XII Powiatowym Przeglądzie Działalności Artystycznej Dzieci Młodzieży w Grodkowie - przedstawienie pt. "Wyruszamy w dorosły świat"

2006 rok:

# I miejsce w XIII Powiatowym Przeglądzie Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży w Grodkowie - przedstawienie pt. "Wesołe podwórko"

2007 rok:

# Prezentacja przedstawienia jasełkowego z okazji "Wigilii szkolnej" oraz "Dnia Babci i Dnia Dziadka"

2008 rok:

# I miejsce w XIV Powiatowym Przeglądzie Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży w Grodkowie - przedstawienie pt. "Brzydkie kaczątko"

2009 rok:

# I miejsce w XV Powiatowym Przeglądzie Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży w Grodkowie - przedstawienie pt. "Bogowie w naszym świecie"


Podziękowania :

Aktorzy teatru "Sopelki" składają gorące podziękowanie nauczycielom, paniom z obsługi , rodzicom za trud i czas poświęcony w przygotowania przedstawień teatralnych i programów artystycznych.

Szczególne podziękowania przesyłamy p. Danucie Łozowickiej, p. Ewie Bereś, p. Karolinie Nowak, p. Władysławie Kuś. "Sopelki" w dalszym ciągu liczą na równie owocną współpracę.

Aktorzy teatru "Sopelki" i opiekun Bogumiła Wyrzykowska