25wrześ.

Kółko turyst. - regionalne

image

Od października 2009 r. uczniowie naszej szkoły realizują projekt "Niemi świadkowie naszej historii" wyłoniony w konkursie Kultura Bliska 2009 organizowanym przez Fundację Wspomagania Wsi. Projekt prowadza: Marzena Smoter oraz Kamila Wiewióra. Fundacja przyznała nam dotację w kwocie 5.000 zł na realizację w/w projektu, który ma na celu ochronę dziedzictwa kulturowego naszego regionu.

Pieniądze zostały przyznane na :

-zakup 2 aparatów cyfrowych,
- wydrukowanie folderów ze zdjęciami ,
-wywołanie zdjęć ,
-zakup natyram,
-zakup nagród dla uczniów

W ramach projektu uczniowie skatalogują ważne obiekty historyczne, takie jak: zabytki architektury, obiekty małej architektury sakralnej, pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej na terenie miejscowości należących do naszego obwodu szkolnego (Jędrzejów, Starowice Dolne, Wójtowice, Strzegów, Kobiela, Wojnownczki, Bogdanów, Rogów, Gierów, Wierzbna, Jaszów).

Ponadto zaplanowano również:

- zajęcia regionalne dotyczące historii naszego regionu,
- wycieczki krajoznawcze w celu wyszukania i sfotografowania cennych obiektów zabytkowych oraz przyrodniczych,
- wydanie folderu ze zdjęciami i opisami w/w obiektów,
- zorganizowanie wystawy zdjęć wykonanych przez uczniów i udostępnienie jej mieszkańcom poszczególnych miejscowości oraz prezentacja wystawy w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Grodkowie.